Reklama
 
Blog | Radomír Starý

Superhomeopatie

Nevím o tom, že by takový pojem existoval, jen mě po přečtení jedné zajímavé knihy napadnul. Že základním médiem homeopatických léků je čistá voda, v níž po léčivé materii mnohočetným ředěním nezůstane ve hmotném slova smyslu ani stopa, ví asi většina z nás. CO vlastně v té vodě léčí? A o co tedy může jít v té „superhomeopatii“?

 

V potenciované vodě zůstává po léčivé materii její vibrace, záření, otisk. Toto „cosi“ prý dokáže nemocného člověka zasáhnout na mnohem hlubší úrovni, než je ta fyzická, a tedy účinněji. Je-li tedy pravdou, že nemoc začíná z negativních myšlenek a postojů. Například lék připravený z cibule, nad jejímž krájením si bez výjimky popláčeme, má schopnost pomoci například od senné rýmy. Nemáme-li sennou rýmu, po užití takového léku nás na přechodnou dobu postihnou její symptomy. Nemoci se prostě léčí léky o stejných (proto homeo-) vibracích. Zajímavou aplikací je autopatie, kdy si pacient vyrobí lék například z vlastních slin.

No a nyní ke knize Skutečná síla vody (podtitul – Léčení a poznání sebe sama) od japonského vědce Masaru Emoto. Nejlepší bude asi 140 stran knížky shrnout do strany jedné až dvou. Snad se mi to povede.

Reklama

M. Emoto se jednak seznámil s teorií mikroklastrové vody, jednak s analytickými metodami magnetické rezonance a přítel jej navíc zbavil bolesti nohy speciální vodou. V jedné knize jej také upoutala myšlenka, že žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Proč? Autor se pustil do zkoumání vody po celé planetě.

Začal zmrazovat vodu z různých zdrojů, zatímco jeho spolupracovník pod mikroskopem pozoroval a fotografoval na krátkou dobu vznikající krystaly rozpouštějícího se ledu. Některé vody krystaly tvořily, většinou šlo o vody přírodní. Některé vody krystaly netvořily vůbec, nebo tak zdeformované, že jejich útvary spíše vyvolávaly odpor. Šlo ve většině o vodu z vodovodů. Ale i mnohé přírodní vody byly dlouhodobým civilizačním působením již tak poškozené, že krystaly nevytvářely. Naopak voda dešťová v Japonsku po několika letech opět krystaly vytvářela, protože v této zemi došlo k zásadnímu vyčištění atmosféry.

M. Emoto při svých pokusech došel k poznání, že nezáleží jen na zdroji vody, ale i na způsobu, jakým je s ní nakládáno, než se dostane ke „spotřebiteli“. Pochopil, že voda je schopna uchovávat informace, a to i velmi subtilní povahy. Udělal pokus. Začal na láhve s vodou lepit nápisy vyjadřující různé emoce, tak, aby je voda „přečetla“. Stejná voda s pozitivními nápisy a obrázky dobře krystalizovala a naopak! Spojení slov „Láska a vděčnost“ se ukázalo jako nejúčinnější!

„V průběhu minulého století jsme zažili mnoho válek vedených kvůli ohni, konkrétně kvůli ropě. Někteří lidé předpovídají, že v tomto století budeme bojovat kvůli vodě.

… Ale jaký smysl by mělo získat dobrou vodu bojem? I kdyby voda nějakým způsobem unikla znečištění, obsahovala by negativní informace o válkách, které o ni byly vedeny.“ (citace z knihy)

Základní životní sílu autor nazývá Hado, může být pozitivní i negativní, jevy se stejnou Hado se přitahují, rezonují spolu. Každý objekt má svoji vlastní Hado.

Autor se seznámil s přístrojem na měření vibrací na buněčné úrovni a zkusil jej používat na měření Hado. Úspěšně. K léčení negativní Hado využil prostou myšlenku, že špatné vibrace je možné vyrušit vibracemi stejnými, ale opačnými (tak to mám problém s pojmem „superhomeopatie“ …). Má-li člověk nemoc pramenící z určité negativní emoce či postoje, může jej vyléčit voda nabitá slovy opačné energie (smutek – radost, napětí – uvolnění, nenávist – láska atd.). Na odborné úrovni je proces sofistikovanější – autor píše, že přístrojem změříme pacientovo Hado a tímtéž přístrojem pak nabijeme vodu opačným Hado a tuto vodu pacient pije. Nemoc začíná na atomární úrovni, postupuje přes molekulární, buněčnou až k orgánové úrovni, a to za zhruba pět až deset let.

Dotyčná kapitola knihy se jmenuje Úsloví „příčinou nemocí je zbytečné dělání si starostí“ je pravdivé.

Autor uvádí i příběhy konkrétních pacientů. Zajímavý je postřeh, že pacientka měla projevy přítomnosti olova v těle, ale šlo spíše o to, že voda, kterou roky pila, olovo sice neobsahovala, ale přejímala Hado olova v olověných vodovodních trubkách.

Nebo autor zjistil, že negativní emoce osamělosti působí na hippocampus a narušují jeho vnitřní vibrace. Ty jsou pak shodné s frekvencí hliníku. Ztráta paměti, případně demence tedy může být způsobena následným hromaděním hliníku v této části mozku. Nebuďme, nebo spíše neciťme se sami!

Autor také popisuje částečně úspěšné modlitby kněze za vyčištění vody v přehradní nádrži.

Autor inicioval setkání 350 lidí dne 25.7. roku 1999 o půl páté ráno u posvátného jezera Biwa („až se vyčistí voda v něm, vyčistí se voda v celé zemi“). Desetkrát za sebou přednesli tzv. Velkou deklaraci (Dr. Shioya): „Nekonečná moc vesmíru krystalizuje a svět se stal velikým a pokojným“. Podle odborníků se voda v jezeře zlepšila. M. Emoto zdůrazňuje, že přání je účinnější vodě předkládat v minulém čase, jakoby se již vyplnila.

Patřičná hudba působí pozitivně na Hado, i jí lze vodu zlepšovat – postavit nádobu mezi dva reproduktory s hudbou s normální hlasitostí.

Jiný lékař prý pacienty léčil tak, že počítačem zanalyzoval hlas nemocného a pouštěl mu syntetický hlas s „opačnou polaritou“.

Zajímavý pokus rýží – pozitivní slova ji přivedla ke kvašení s vůní sladu, negativní k hnití. Pokus provádělo nezávisle na sobě mnoho rodin se stejným výsledkem. Ignorovaná rýže dokonce shnila dříve než nenáviděná. Nezájem je zničující.

Pokus s hamburgery – ty z hypermarketu měly naměřeno Hado mínus, domácí plus, pokud ovšem nebyly zahrnovány hněvem. Vařte a jezte rádi! Hambáčům v mekáčích se vyhýbejte, patlat karbanátky osm a více hodin s láskou prostě nelze!

Rychlý ohřev mikrovlnce, elektrické přístroje, počítače a mobily narušují Hado. Nutno kompenzovat slovy „láska a vděčnost“ apod.

Filmy propagující násilí ničí Hado, bojovky mladíků zaseklých hodiny na počítačích nám tedy vychovávají budoucí „monstra“ dvojnásobnou silou.

„Voda z čističek nevytváří krystaly. Voda nevyžaduje jen čištění, ale úctu.“

„Pokud si jasně zářícího slunce a kvetoucích květin nevšímáme, možná nejsme připraveni rezonovat s jejich vibracemi. Pamatujme si však, že rezonance s pozitivními zážitky je nejlepší zárukou udržení zdraví. Nepociťujeme-li vliv takových hlubokých a krásných zážitků, naše vibrace slábnou. A nepřítomnost vibrací znamená smrt.“

„Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda.“

(tři citace z knihy)

PS: Pozitivní závěr pro konzumenty vody z vodovodu – i ji lze výše popsaným způsobem zlepšit.

PPS: Dovolím si jistě zbytečně připomenout: když jsme u té vody – čas plyne jako ona a v sobotu tomu bylo celých 27 let, co byl zavražděn John Lennon. Aby žil "forever young".